Matsu Mugoi

Description:

Currently controlling Kosaten Shiro

Bio:

Matsu Mugoi

SC: Rakshasa's Madness Tensei