Doji Chonitsu

Description:
Bio:

Doji Chonitsu

SC: Rakshasa's Madness Tensei